Група "Многознайко"

 

 Учители: г-жа Христина Маджарова

                г-жа Мариета Балева

Пом.възпитател: Мария Сургучева

 

 

 

                             Утвърдил:                                     Директор:

                                                                                    Пролет Калпакчиева

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА група “МНОГОЗНАЙКО“- 6-7г.

Времево   разписание

                           ДЕЙНОСТИ

 7.30 - 8.45 ч.

Прием на децата.

Тихи утренни занимания, дейности по избор на детето.

 8.20 - 8.30 ч.

Утринна гимнастика.

 8.45 – 9.00 ч.

Закуска.

 9.00 – 9.30 ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие-

Педагогическа ситуация.

 9.30 – 9.40 ч.

Тоалет.

 9.40–10.10 ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическа ситуация.

 10.10-10.20 ч.

Подкрепителна закуска – плод

 10.20-10.50 ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие –педагогическа ситуация

 10.50-11.45 ч.

Игри на открито и развлечения . Сюжетно-ролеви  игри и игри по инреси.

 11.45-12.00 ч.

Тоалет.

 12.00-12.30 ч.

Обяд.

 12.30-13.00 ч.

Тоалет и подготовка за сън.

 13.00-15.00 ч.

Следобеден сън.

 15.00-15.10 ч.

Тоалет.

 15.10-15.30 ч.

Подвижни игри.

 15.30-15.45 ч.

Следобедна закуска.

 15.45-16.00 ч.

Тоалет.

 16:00-16.30 ч.

Основна форма на педагогическо взаимодействие-педагогическа ситуация.

16.30-18.15 ч.

Тоалет, игри на открито , дейности по избор и изпращане на децата.