Група "Мики Маус"

Полина Колева- учител

Димитринка Сарфова - учител

ПОМ.възпитател Мария Атанасова

 

Утвърдил:

Пролет  Калпакчиева

Директор:

                                                                                   

                        ДНЕВЕН РЕЖИМНА ГР.“МИКИ МАУС“- 1 и 2гр.

  7:30-8:45 ч.

Прием на децата.

 Игри и други дейности по избор.

   8:20-8:30 ч.

 Утринно раздвижване.

   8:30-8:40 ч.

 Тоалет.

   8:45-9:00 ч.

Закуска

 9:00-09:15 ч.

 

09:15-09:40ч.

Тоалет

Основна форма на педагогическо взаимодействие - педагогическа ситуация.

09:40-09:50 ч.

Тоалет

09:50-10:10

Основна форма на педагогическо взаимодействие - педагогическа ситуация.

10:10-10:20 ч.

Подкрепителна закуска.

10:20-11:30 ч.

Дейности по избор, игри на открито, разходки, закалителни процедури.

11:30–11:40 ч.

Тоалет.

11:40-12:00

Обяд

12:00-12.30 ч

Подготовка за сън.

12.30-15:30 ч.

Следобеден сън.

15:30-15:40 ч.

Раздвижване.

15:40-16:00 ч.

Следобедна закуска.

16:00-16:20 ч.

Педагогическа ситуация.

16:30-18:15 ч.

Занимания по интереси,изпращане на децата.