Общественият съвет към Детска градина „Светулка е създаден през 2021 г. съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗПУО.

Съветът е в следния състав:

Председател: Калина Начева

 Членове:

  1. Илия Йорданов
  2. Добромира Янева
  3. Йоана Кавалджиева

Резервни членове на Обществения съвет: Таня Петрова

 

Представител на Община Бургас за Детска градина „Светулка “ е г-жа Людмила Цонева–главен юрист – консулт Дирекция „Образование и демографски въпроси".

Документи: