Детска градина "Светулка" - гр.Българово

В Детска градина "Светулка" гр. Българово се обучават, възпитават и отглеждат деца в две смесени групи:

Първа група - 2,3 и 4 годишни и Подготвителна група: 5 и 6 год.

Сградата на детската градина е едноетажна, има самостоятелна кухня, две занимални, спалня, медицински кабинет, методичен кабинет, гардеробна и административна част.

Двора на детската градина е голям с богата зеленина. Има две детски площадки, изградено е и опитно поле, където децата се обучават да полагат грижи за цветя, подправки и зеленчуци. В двора могат да се провеждат ситуации на открито и различни спортни дейности. Има нова обособена БДП площадка.

Градината е с богати традиции във възпитаването и обучението на деца.

Сградата разполага с новооткрит методичен кабинет в който се работи от специалисти с деца със СОП.

В ДГ "Светулка" се полагат основи на знанието, които се разрастват във познавателни способности за физическо, морално-нравственно и духовно ирзстване на детето.

Детската градина предлага и допълнителни педагогически дейности: английски език, религия и краезнание.

Приемът на деца е през цялата година.

Екипът се състои от млади квалифицирани педагози с творчески дух.

ХИМН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

" -Къде летиш, светулчице, в тъмата?
-Отивам тази вечер при децата.
С фенерчето им нося светлина,
безгрижна да е детската игра.

Като щастлива мъничка звездица
аз ще се сгуша в нечия къдрица.
А после ще политна към реката
след мен ще тичат весело децата.

Ще си почина при едно дете
със мъничко, добричко сърчице.
То в дланите си ще ме полюлее
и свойта песничка ще ми изпее"

Детска градина "Светулка" - гр.Българово